Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Velvyslanectví Republiky Bělarus Diplomatický sbor

Diplomatický sbor

Dmitri Značonok – první tajemnik — konzul

Telefon: +(420) 233 541 011

Fax: +(420) 233 540 925

e-mail: cz.consul@mfa.gov.by