Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Velvyslanectví Republiky Bělarus Zprávy

Počítejte se svátky při podání dokladů v prosinci 2019 a v lednu 2020

VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI!

Velvyslanectví Republiky Bělarus srdečně přeje všem veselé Vánoce a šťástný nový rok 2020!

PROSÍME, POČÍTEJTE SE SVÁTKY PŘI PODÁNÍ DOKLADŮ V PROSINCI 2019 A V LEDNU 2020!

Velvyslanectví, včetně konzulárního oddělení, zavřeno:

25. prosince 2019, 1, 2, 6, 7 ledna 2020.

4. ledna 2020, sobota, je pracovní den.