Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Honorární konzul Republiky Bělarus v Karlových Varech

Honorární konzul Republiky Bělarus v Karlových Varech

Ministerstvem zahraničních věcí Republiky Bělarus byl jmenován Děnis Ivanovič Karpovič honorárním konzulem Republiky Bělarus v Karlových Varech.

Honorární konzul má řadu funkcí v politické, obchodní, hospodářské, vědecké, technické a konzulární oblasti, jakož i v oblasti kulturní spolupráce a práce s diasporou.

Konzulární obvod — Střední Čechy a Karlovarský kraj
Adresa: Slovenská 24, 360 01 Karlovy Vary, Česká republika
Telefon: +420 212 248 690
E-mail: info@cbkomora.cz