Language

Konzulární záležitosti Bezvízovy vstup do Republiky Bělarus

Bezvízovy vstup do Republiky Bělarus

Bezvízový vstup přes hraniční přechod v Národním letišti Minsk

Prezident Republiky Bělarus Alexander Lukashenko dne 24. července 201á podepsal nařízení № 295, nařízení se stanoví bezvízový vstup do Republiky Bělarus na dobu do 30 dní ode dne vstupu přes hraniční přechod Národní letiště Minsk.

 

Povinnou podmínkou tohoto bezvízového režimu je také výstup z Republiky Bělarus pouze mezinárodními lety přes Národní letiště Minsk 2.

Dokument je zaměřen na aktivizaci cestování podnikatelů, turistů, soukromých osob, jež mají cestovní pasy a neplatí pro cizince účastníky oficiálních návštěv: na diplomatické, služební, speciální a jiné srovnatelné pasy nebude brán zřetel.

Dle Nařízení pro vstup do Republiky Bělarus bez víza přes hraniční přechod Národní letiště Minsk občany vyjmenovaných v Nařízení států musí s sebou mít:

  • Platný pas nebo jiný jeho nahrazující doklad, určený pro cestování do zahraničí
    • doba platnosti pasu musí nejméně o 90 dní překračovat datum plánovaného návratu cestujicího z území Republiky Bělarus
  • Peníze: na každý den pobytu částku v cizí měně nebo běloruských rublech, ekvivalentní minimálně dvěma bázovým hodnotám v zahraniční měně nebo Běloruských rublech (v přepočtu příbližně 120 EUR na 5 dní),
    na dobu do 30 dní 50 bázovým hodnotám (v přepočtu příbližně 720 EUR na 30 dní)
  • Cestovní pojištění platné v Republice Bělarus (požadavky na pojištění)

Pozor! Den vstupu a den výstupu patří do doby pobytu.

Stanovený postup bezvízového pohybu přes letiště neplatí pro osoby, vstupující do Běloruska lety z Ruské Federace, a také plánující odletět do letišť Ruské Federace (tyto lety jsou vnitřní, hraniční kontrola se u nich neuskutečňuje).

Celková doba pobytu cizinců v Republice Bělarus nesmí překročit devadesát dní v kalendářním roce.

Nařízení nabude platnosti za měsíc po jeho oficiálním zveřejnění – 27. července 2018.

K provedení registrace předloží cizinci do 5 dnů po příjezdu do Běloruské republiky, kromě nedělí, státních svátků a nepracovních dnů, své pasy orgánům zmocněným prováděním registrace a příslušným podle místa bydliště cizince (není-li uvedeno jinak, dále jen „registrační orgány). Cizinci bydlí v Běloruské republice pouze na té adrese bydliště, na které jsou zaregistrováni v registračních orgánech. Při změně místa bydliště je cizinec povinen zaregistrovat se do 5 dnů na registračních orgánech v novém místě bydliště. Za registraci a prodloužení doby platnosti registrace se od cizinců vybírá státní poplatek způsobem a ve výších stanovených zákony Běloruské republiky.

 

Rekreačně-turistický park  „Brest"

http://bezvizbrest.by/ park "Avgustovský kanál"

https://grodnovizafree.by/

 

Bezvízová návštěva rekreačně-turistického parku „Brest“ a parku Avgustovský kanál“

Prezident Republiky Bělarus Alexander Lukashenko dne 26. prosence 2017 podepsal nařízení № 462 „O stanovení bezvízového vstupu a výstupu cizích státních příslušníků“

http://president.gov.by/uploads/documents/ukaz462.doc

https://grodnovisafree.by/ru/kak-priekhat.html

Pro přechod hranic Republiky Bělarus cizí státní příslušník musí mít:

 

 

Podrobnější informace na:

www.grodnovisafree.by a www.grodnoturinvest.by

 

Русская версия