Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Velvyslanectví Republiky Bělarus Zprávy

Oznámení o změně pravidel vstupu do Republiky Bělarus cizích státních příslušníků a osob bez občanství v Republice Bělarus z důvodu šíření onemocnění COVID-19 (aktualizováno)

Na základě rozhodnutí Rady ministrů Republiky Bělarus je cizím státním příslušníkům od 1. listopadu 2020 dočasně zakázán vstup na území Republiky Bělarus. Rozhodnutí se týká cizích státních příslušníků vstupujících na území Republiky Bělarus přes silniční, železniční a říční hraniční přechody.  Uvedené opatření se netýká Mezinárodního letiště “Národní letiště Minsk”.  

Dle sdělení Státního pohraničního výboru Republiky Bělarus se zákaz vstupu na území Republiky Bělarus netýká následujících kategorií cizích státních příslušníků:

  • držitelů diplomatických a služebních pasů, členů oficiálních delegací, osob poskytujících mezinárodní humanitární pomoc;
  • řidičů mezinárodní nákladní a poštovní přepravy;
  • manželů, manželek, rodičů a dětí běloruských občanů;
  • cizinců s povoleným pobytem na území Republiky Bělarus;
  • držitelů pracovního povolení na území Republiky Bělarus;
  • cizinců vstupujících na území Republiky Bělarus z důvodu těžkého onemocnění či úmrtí blízkého příbuzného;