Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Velvyslanectví Republiky Bělarus Zprávy

Účast Velvyslanectví Republiky Bělarus na oslavách Mezinárodního dne památky obětí Holocaustu.

28. ledna se Velvyslanectví Republiky Bělarus v České republice zúčastnilo oslav věnovaných Mezinárodnímu dni památky obětí Holocaustu.

Zahájení tematické výstavy se konalo na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky za účasti zástupců diplomatického sboru, občanské společnosti a židovských komunit.