Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Velvyslanectví Republiky Bělarus Zprávy

O jmenování honorárního konzula Republiky Bělarus v Karlových Varech

Ministerstvem zahraničních věcí Republiky Bělarus byl jmenován Děnis Ivanovič Karpovič honorárním konzulem Republiky Bělarus v Karlových Varech.

Honorární konzul má řadu funkcí v politické, obchodní, hospodářské, vědecké, technické a konzulární oblasti, jakož i v oblasti kulturní spolupráce a práce s diasporou.