Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Velvyslanectví Republiky Bělarus Zprávy

O zasedání velvyslance Běloruska V. Kurdyukova v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

5. února 2020 Mimořádný a Zplnomocněný velvyslanec Běloruské republiky v České republice Kurdyukov V.N. uspořádal setkání s předsedou «Česko-Běloruské meziparlamentní skupiny přátelství» D. Pawlasem.

Strany zásadně diskutovaly o perspektivách interakce mezi parlamenty Běloruské republiky a České republiky, včetně výměny návštěv, možnosti pořádání společných akcí za účasti zástupců obchodních kruhů obou zemí s důrazem na posílení dvoustranné spolupráce v obchodní, hospodářské a humanitární oblasti na regionální úrovni.

Během setkání byla dosažena dohoda o společném propracování účasti českých poslanců na 12. zasedání Bělorusko-České smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci v kombinaci s pořádáním obchodních fór ve městech Minsk a Mogilev v roce 2020.