:

O zdravotním pojištění cizích státních občanů

Od 01.07.2014  došlo ke změnám v postupu a podmínkach pro povinné zdravotní pojištění cizích státních příslušníků a osob bez státní příslušnosti, kteří přijedou do Běloruské republiky a přechodně pobývají v Běloruské republice.

Cizí státní příslušníci jsou povinni při získání víza pro vstup do Republiky Bělarus předkládát na diplomatickém zastoupení nebo konzulárním úřadu Republiky Bělarus v zahraničí  smlouvu o povinném zdravotním pojištění uzavřenou s běloruskou pojišťovnou  BRUSP “Belgosstrach“ nebo RUPEIS “Beleksimgarant“(«Белгосстрах» / «Белэксимгарант») nebo smlouvu o cestovním zdravotním pojištění uzavřenou se zahraniční pojišťovnou.

 S žádosti o vízum je nezbytné předložit kopii pojistné smlouvy obsahující následující údaje:

  • název a sídlo pojišťovny, telefon pojišťovny nebo mezinárodního assistance, jméno, datum narození cizího státního příslušníka;
  • územní platnost pojištění, z níž plyne, že pojištění se vztahuje na území Republiky Bělarus (územní platnost “Bělorusko” nebo “Celý svět”);
  • dobu platnosti, odpovídající pobytu cizího státního příslušníka na území Běloruské republiky;
  • výši limitu pojištění léčebných výloh minimálně 10 000 EUR v korunovém ekvivalentu;

Cizí státní příslušníci, jimž je povolen bezvízový vstup do Běloruské republiky jsou povinni mít zdravotní pojištění, pojistnou smlouvu nebo kartičku pojištěnce, v souladu s výše uvedenými podmínkami, na hranicích při vstupu do země.

České pojišťovací společnosti platné v Bělorusku

Online Insurance

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to