:

Cestování ve skupině

Pokud jste se rozhodli vydat se do Běloruska velkou skupinou, využijte možnosti obrátit se za vyřízením skupinového víza na jeden ze zahraničních úřadů Běloruska. Taková víza se vyřizují pro všechny účely návštěvy, za výjimkou vstupu za účelem stálého pobytu nebo práce.Skupinové vízum může být vyřízeno na jeden nebo dva vstupy do 30, anebo do 90 dnů pobytu při dodržení následujících podmínek:

  • nejméně 5 osob ve skupině
  • Doklady pro všechny členy skupiny (pas, žádost, fotografie, doklady podle účelu návštěvy) se podávají současně v jednom souboru
  • Do souboru dokladů se také vkládá seznam osob ve skupině s uvedením příjmení, jména, jména po otci (pokud je), data narození, čísla a doby platnosti pasu, občanství (ve dvou vyhotoveních)

Nezapomeňte: osoby, cestující do/z Běloruska se skupinovým vízem musí cestovat přes hranice a pohybovat se po území země pouze ve své skupině.

Skupinám turistů, přijíždějícím do Běloruska, se nabízí široké spektrum výletů (po Minsku a Bělorusku), pořádané podnikem „Minsktrans“. Objednávky skupinových výletů (s anglicky mluvícím průvodcem) je možné vyřídit v oddělení turistiky Minsktransu na tel. +375 17 328 51 20.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to