:

Návštěva chovatelských objektů

V souvislosti se zhoršením epizootické situace ve světě Ministerstvo zemědělství a potravinářství Republiky Bělarus zavedlo omezení na návštěvy zahraničními občany chovatelských objektů a také podniků, působících v porážce zvířat a zpracování surovin živočišného původu.

Zavedení tohoto zákazu neznamená totální zákaz vstupu do Republiky Bělarus cizinců, vstupujících za účelem návštěvy zakázaných objektů, včetně návštěvníků zemědělských podniků za účelem provedení prací na montáži nebo technické údržbě zařízení.

Projednání možnosti návštěvy provádí Departament pro veterinární a potravinářský dohled Ministerstva zemědělství a potravinářství Republiky Bělarus.

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to