:

Bezvízovy vstup do Republiky Bělarus

Bezvízový vstup přes hraniční přechod v Národním letišti Minsk

Prezident Republiky Bělarus Alexander Lukashenko dne 24. července 2018 podepsal nařízení № 295, nařízení se stanoví bezvízový vstup do Republiky Bělarus na dobu do 30 dní ode dne vstupu přes hraniční přechod Národní letiště Minsk.

Povinnou podmínkou tohoto bezvízového režimu je také výstup z Republiky Bělarus pouze mezinárodními lety přes Národní letiště Minsk 2.

Dokument je zaměřen na aktivizaci cestování podnikatelů, turistů, soukromých osob, jež mají cestovní pasy a neplatí pro cizince účastníky oficiálních návštěv: na diplomatické, služební, speciální a jiné srovnatelné pasy nebude brán zřetel.

Dle Nařízení pro vstup do Republiky Bělarus bez víza přes hraniční přechod Národní letiště Minsk občany vyjmenovaných v Nařízení států musí s sebou mít:

♦ Platný pas nebo jiný jeho nahrazující doklad, určený pro cestování do zahraničí

doba platnosti pasu musí nejméně o 90 dní překračovat datum plánovaného návratu cestujicího z území Republiky Bělarus

♦ Peníze: na každý den pobytu částku v cizí měně nebo běloruských rublech, ekvivalentní minimálně dvěma bázovým hodnotám v zahraniční měně nebo Běloruských rublech (v přepočtu příbližně 120 EUR na 5 dní), na dobu do 30 dní 50 bázovým hodnotám (v přepočtu příbližně 720 EUR na 30 dní)

♦ Cestovní pojištění platné v Republice Bělarus 

Pozor! Den vstupu a den výstupu patří do doby pobytu.

Stanovený postup bezvízového pohybu přes letiště neplatí pro osoby, vstupující do Běloruska lety z Ruské Federace, a také plánující odletět do letišť Ruské Federace (tyto lety jsou vnitřní, hraniční kontrola se u nich neuskutečňuje).

Celková doba pobytu cizinců v Republice Bělarus nesmí překročit devadesát dní v kalendářním roce.

Nařízení nabude platnosti za měsíc po jeho oficiálním zveřejnění – 27. července 2018.

K provedení registrace předloží cizinci do 5 dnů po příjezdu do Běloruské republiky, kromě nedělí, státních svátků a nepracovních dnů, své pasy orgánům zmocněným prováděním registrace a příslušným podle místa bydliště cizince (není-li uvedeno jinak, dále jen „registrační orgány). Cizinci bydlí v Běloruské republice pouze na té adrese bydliště, na které jsou zaregistrováni v registračních orgánech. Při změně místa bydliště je cizinec povinen zaregistrovat se do 10 dní na registračních orgánech v novém místě bydliště. Za registraci a prodloužení doby platnosti registrace se od cizinců vybírá státní poplatek způsobem a ve výších stanovených zákony Běloruské republiky.

Rekreačně-turistický park „Brest" park “Avgustovský kanál”

Bezvízová návštěva rekreačně-turistického parku „Brest“ a parku “Avgustovský kanál“

Prezident Republiky Bělarus Alexander Lukashenko dne 26. prosence 2017 podepsal nařízení № 462 „O stanovení bezvízového vstupu a výstupu cizích státních příslušníků“

Pro přechod hranic Republiky Bělarus cizí státní příslušník musí mít:

  • platný cestovní pas nebo jiný doklad, určený pro výjezd do zahraničí
  • doklad, vydaný běloruskou cestovní kanceláři, svědčicí o poskytovaní turistických služeb
  • cestovní pojištění
  • platební prostředky

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to