:

Finanční prostředky — upozornění pro cestující

Dle legislativy Republiky při vjezdu na území republiky zaměstnanci pohraniční služby mohou požadovát potvrzení existence platebních prostředků. Musíte disponovat potvrzením vlastněných Vámi prostředků v hodnotě odpovídající nejméně 525 amerických dolarů na každý měsíc pobytu.

Při vstupu na dobu kratší než jeden měsíc – nejméně 6 amerických dolarů na každý den pobytu.

Existence platebních prostředků může být potvrzená předložením:

• běloruských rublů, amerických dolarů, euro a jiných měn*

• dokladu, na jehož základě je možné získání peněžních částek (cestovní šeky, cenné papíry a jiné)

• dokladů, potvrzujících rezervaci a zaplacení hotelu

• záručního dopisu zvoucí osoby, žádající o vjezd cizince, o zaplacení veškerých nákladů, spojených s jeho pobytem a výjezdem

• dopravního prostředku nebo jízdenek do své nebo třetí země.

Existence bankovní karty, určené pro platby v zahraničí, můze být podkladem pro potvrzení toho, že disponujete nezbytnými platebními prostředky pouze pří předložení výpisu z účtu ne staršího 10 dní.

* Nedoporučuje se předložení jako potvrzení platebního prostředku vzácných měn kvůli možným komplikacím při uskutečnění směnárenských operací.

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to