:

Centrum mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělání SIZ „RUVŠ“

Centrum mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělání Státní instituce vzdělání „Republikánský ústav vysoké školy“ (dále centrum) je založeno v roce 2012 na iniciativu Ministerstva školství Republiky Bělarus k řešení následujících úkolů:

  • konzultace zahraničních občanů, kteří chtějí získat vzdělání v Republice Bělarus;
  • hledání zahraničních partnerů, zajímajících se o výběr zahraničních občanů pro studium v Republice Bělarus;
  • šíření informací o vzdělávacích službách běloruských vysokoškolských institucí pro zahraniční občany.

Centrum je zmocněno k činnostem pro přilákání zahraničních občanů ke studiu v běloruských školských institucích, a také ke hledání partnerů, poskytujících zprostředkovatelské služby v různých zemích světa k výběru zahraničních občanů pro studium.

Kromě toho, Centrum vystupuje jako koordinátor mezinárodní spolupráce vysokoškolských institucí Republiky Bělarus a jiných zemí.

 www.studyin.edu.by

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to