:
Jméno*
Pokud kontaktní formulář vyplňuje občan, je nutné uvést jeho státní občanství*
Adresa bydliště (místa pobytu) a (nebo) místa zaměstnání (studia) občana nebo sídlo právnické osoby*
E-mailová adresa*
Kontaktní telefon*
Odeslat odpověď na:
poštovní adresu
e-mail
Text zprávy*

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to